Názov Rok Odvetvie Tržby
Katolícka jednota Slovenska 0 Čin.záujmových org. -
ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA - ZÁKLADNÁ 0 Čin.ost.členských org. -
SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV 0 Ost.osob.služby i.n. -
Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č. 527 0 Čin.ost.členských org. -
Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Čelár Hostie 0 Čin.ost.členských org. -
MISIJNA KONGREGÁCIA SLUŽOVNÍC DUCHA 0 Čin.cirkevných org. -
NEINVESTIČNÝ FOND PETRA MIKULÁŠA 0 Ost.soc.star.bez.ubyt. -
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 0 Starost.o staršie os. -
Číková Danica 0 Prenájom vlast.nehnuteľ. -
TELESKOP,NF 0 Ost.soc.star.bez.ubyt. -
FOND PZE ANTIHURIKANOVE TECHNOLÓGIE 0 Ost.odborné čin.i.n. -
Krajské centrum ANEPS Prešov 0 Čin.záujmových org. -
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MŠ S ZŠ 0 Základné školstvo -
DORKA, N. O. 0 Ost.starostl.s pobytom -
OIĽ.SPOLOČNOSŤURSUS HUNT 0 Čin.ost.členských org. -
POĽOVN. SPOL. NEPTÚN 0 Čin.ost.členských org. -
SÚKR. ZÁKL. ŠKOLA PRE ŽIAKOV S INTEL. 0 Základné školstvo -
SPORT-TALENT, N.F. 0 Čin.záujmových org. -
Auxilien, a.s. 0 Ost.odborné čin.i.n. -
GurmEko s.r.o. 0 Veľkoobch.s kávou,čajom -
Záznamy na stránku
Zobrazených 1 - 20 z 389755
1 2 3 ... 19488