Názov Rok Odvetvie Tržby
- AKTÍVNY OBČAN - 0 Čin.záujmových org. -
,, Holubyho 8, 10 " 0 Správa nehnuteľností -
,, M.R.Štefánika 88 " 0 Správa nehnuteľností -
,, OKO plus s.r.o." 2015 Čin.špec.lekár.praxe -
,, PRE KULTÚRNE DEDIČSTVO" 0 Čin.ost.členských org. -
,, SVB GOGOĽOVA 10, 12, Martin " 0 Správa nehnuteľností -
,,1.čsl.brigády 9,11,13 ,, 0 Správa nehnuteľností -
,,BYTOVKA Turčiansky Ďur 13" 0 Správa nehnuteľností -
,,Bytový dom 2021", Hrancova 2021, 022 01 Čadca 0 Správa nehnuteľností -
,,GOLIÁNA 16,18 " 0 Správa nehnuteľností -
,,L11" s. r. o. 2015 Výst.obyt,neob.bud.i.n. -
,,Materské centrum STONOŽKINE SLNIEČKA" 0 Čin.záujmových org. -
,,Mládeže 1109" 0 Správa nehnuteľností -
,,Plavecká Škola Martiny Moravcovej" 0 Ost.športové čin. -
,,POLYMED" v likvidácii 0 Správa nehnuteľností -
,,Pre budúcnosť športu, PBŠ Bratislava" 0 Ost.športové čin. -
,,Rodičovské združenie Trnava Botanická" 0 Čin.záujmových org. -
,,Simtex s.r.o.“ v likvidácii 0 Veľkoobch.s parfum.tov. -
,,Slovenská komora angličtinárov" 0 Čin.profesijn.člen.org. -
,,Sociálne grémium, o. z." 0 Čin.záujmových org. -
Záznamy na stránku
Zobrazených 1 - 20 z 389755
1 2 3 ... 19488