DAECHANG SEAT SK s. r. o.

ičo 48288331
dič 2120123632
ič dph -
Sídlo
DAECHANG SEAT SK s. r. o. Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Právna forma Spol. s r. o.
Dátum vzniku 12. September 2015
Štatutár
  • -
  • -
Druh vlastníctva
Obchodný register -
Počet zamestnancov

Členovia štatutárneho orgánu (konatelia)

Konatelia_graf

Blízke osoby

Osoba Funkcia Dátum vzniku funkcie
- - -
- - -

Rozdelenie tržieb a výnosov za obdobie 2015 - 2015

Štruktúra záväzkov za obdobie 2015 - 2015

Zisk

Záväzky / Finančný majetok

Peniaze