J&T Global Finance V., s. r. o.

ičo 47916036
dič 2024147004
ič dph -
Sídlo
J&T Global Finance V., s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Právna forma Spol. s r. o.
Dátum vzniku 10. October 2014
Štatutár
  • -
  • -
Druh vlastníctva
Obchodný register -
Počet zamestnancov

Členovia štatutárneho orgánu (konatelia)

Konatelia_graf

Blízke osoby

Osoba Funkcia Dátum vzniku funkcie
- - -
- - -

Rozdelenie tržieb a výnosov za obdobie 2014 - 2015

Štruktúra záväzkov za obdobie 2014 - 2015

Záväzky / Finančný majetok

Peniaze