EL Holding s. r. o.

ičo 47248360
dič 2023785280
ič dph -
Sídlo
EL Holding s. r. o. Námestie Martina Benku 15, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Právna forma Spol. s r. o.
Dátum vzniku 11. May 2013
Štatutár
  • -
  • -
Druh vlastníctva
Obchodný register -
Počet zamestnancov

Členovia štatutárneho orgánu (konatelia)

Konatelia_graf

Blízke osoby

Osoba Funkcia Dátum vzniku funkcie
- - -
- - -

Rozdelenie tržieb a výnosov za obdobie 2014 - 2015

Štruktúra záväzkov za obdobie 2013 - 2015

Zisk

Záväzky / Finančný majetok

Peniaze