ROF, s.r.o.

ičo 47162911
dič 2023794091
ič dph -
Sídlo
ROF, s.r.o. Námestie sv. Michala 170/5, 91930 Jaslovské Bohunice
Právna forma Spol. s r. o.
Dátum vzniku 17. May 2013
Štatutár
  • -
  • -
Druh vlastníctva
Obchodný register -
Počet zamestnancov

Členovia štatutárneho orgánu (konatelia)

Konatelia_graf

Blízke osoby

Osoba Funkcia Dátum vzniku funkcie
- - -
- - -

Rozdelenie tržieb a výnosov za obdobie 2013 - 2015

Štruktúra záväzkov za obdobie 2013 - 2015

Tržby

Zisk

Záväzky / Finančný majetok

Peniaze