J&T Global Finance III, s. r. o.

ičo 47101181
dič 2023763687
ič dph -
Sídlo
J&T Global Finance III, s. r. o. Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Právna forma Spol. s r. o.
Dátum vzniku 23. April 2013
Štatutár
  • -
  • -
Druh vlastníctva
Obchodný register -
Počet zamestnancov 0 zamestnancov

Členovia štatutárneho orgánu (konatelia)

Konatelia_graf

Blízke osoby

Osoba Funkcia Dátum vzniku funkcie
- - -
- - -

Rozdelenie tržieb a výnosov za obdobie 2013 - 2015

Štruktúra záväzkov za obdobie 2013 - 2015

Zisk

Záväzky / Finančný majetok

Peniaze