Hájpark s. r. o.

ičo 46873317
dič 2023631368
ič dph -
Sídlo
Hájpark s. r. o. Kutlíkova 13, 85102 Bratislava-Petržalka
Právna forma Spol. s r. o.
Dátum vzniku 18. October 2012
Štatutár
  • -
  • -
Druh vlastníctva
Obchodný register -
Počet zamestnancov

Členovia štatutárneho orgánu (konatelia)

Konatelia_graf

Blízke osoby

Osoba Funkcia Dátum vzniku funkcie
- - -
- - -

Rozdelenie tržieb a výnosov za obdobie 2012 - 2015

Štruktúra záväzkov za obdobie 2012 - 2015

Tržby

Zisk

Záväzky / Finančný majetok

Peniaze