Penta Funding Public, s. r. o.

ičo 45971421
dič 2023173064
ič dph -
Sídlo
Penta Funding Public, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka
Právna forma Spol. s r. o.
Dátum vzniku 12. January 2011
Štatutár
  • -
  • -
Druh vlastníctva
Obchodný register -
Počet zamestnancov

Členovia štatutárneho orgánu (konatelia)

Konatelia_graf

Blízke osoby

Osoba Funkcia Dátum vzniku funkcie
- - -
- - -

Rozdelenie tržieb a výnosov za obdobie 2012 - 2015

Štruktúra záväzkov za obdobie 2012 - 2015

Zisk

Záväzky / Finančný majetok

Peniaze