ISTROS ANLAGEN s. r. o.

ičo 45960038
dič 2023166651
ič dph -
Sídlo
ISTROS ANLAGEN s. r. o. Bajkalská 9, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Právna forma Spol. s r. o.
Dátum vzniku 1. January 2010
Štatutár
  • -
  • -
Druh vlastníctva
Obchodný register -
Počet zamestnancov

Členovia štatutárneho orgánu (konatelia)

Konatelia_graf

Blízke osoby

Osoba Funkcia Dátum vzniku funkcie
- - -
- - -

Rozdelenie tržieb a výnosov za obdobie 2012 - 2015

Štruktúra záväzkov za obdobie 2012 - 2015

Tržby

Zisk

Záväzky / Finančný majetok

Peniaze