REMUS PK, s. r. o.

ičo 45238324
dič 2022931911
ič dph -
Sídlo
REMUS PK, s. r. o. Parková 45, 82105 Bratislava-Ružinov
Právna forma Spol. s r. o.
Dátum vzniku 15. December 2009
Štatutár
  • -
  • -
Druh vlastníctva
Obchodný register -
Počet zamestnancov

Členovia štatutárneho orgánu (konatelia)

Konatelia_graf

Blízke osoby

Osoba Funkcia Dátum vzniku funkcie
- - -
- - -

Rozdelenie tržieb a výnosov za obdobie 2012 - 2015

Štruktúra záväzkov za obdobie 2012 - 2015

Tržby

Zisk

Záväzky / Finančný majetok

Peniaze